Gamla kaminer

ej godkända av branschen

I Sverige finns det mer än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder, som till exempel braskaminer. Många av dem är av äldre modell med många gånger högre vedförbrukning än moderna kaminer.

Oförbrända kolväten och stoft påverkar miljön men också vår hälsa. Energimyndigheten har nyligen i ett test av braskaminer visat att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.

Det här är det största test av braskaminer som vi någonsin gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab.

Moderna kaminer och kakelugnar

byggda efter 1998 och godkända av branschen

Moderna braskaminer är bättre för både människa och miljö. En modern braskamin har upp till 85% renare förbränning.

Läs mer och gör din beställning här >>